Borrekeen

BORREKEEN, is een oude kreek die vroeger werd omzoomd door rietkragen. De Borrekeen heeft sinds 1995 natuurvriendelijke oevers gekregen. Het aangeplante riet houdt de oevers in stand en heeft een zuiverende werking, wat de waterkwaliteit verbetert. De Borrekeen heeft een kanoroute, genaamd "Korendijk netwerk". Langs de Borrekeen ligt het Zuid-Beijerlandse Bos. Dit is ongeveer 25 ha. groot en aangeplant in 1976. Het Zuid-Beijerlandse Bos is een zeer gevarieerd loofhoutbos met soorten als eik, es, beuk, zoete kers en populier. Er broeden veel zangvogels en omdat het dode hout mag blijven liggen, vind je er ook veel paddestoelen en mossen.