Groote Gat

Het GROOTE GAT is een natuurlijk water. Het is een restant van een vroegere dijkdoorbraak. Het gebied is een natuurmonument. In het gebied woont de Noordse woelmuis. Ook zijn er ruim honderd nesten van oeverzwaluwen geteld. Het is een kwetsbaar gebied, wat niet toegankelijk is. Uitzondering op de regel zijn goede winters met dik ijs. Dan verandert ijsclub "de Winterkoning" het Groote gat in de mooie natuurijsbaan van Zuid-Beijerland.