Korendijke Slikken

KORENDIJKSE SLIKKEN is een natuurgebied wat langs het Haringvliet ligt. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in tweeën deelt. Aan weerszijden van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden overwinteren vogels, als smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. Aan de Groeneweg is een uitkijkpunt, aan de Oudendijk is een uitkijkpost in een oud dijkmagazijn en tenslotte is er iets verderop een wandelroute, die langs een vogelkijkhut voert. Het is ongeveer anderhalve kilometer lopen naar de hut vanaf de dijk.