Tiendgorzen

TIENDGORZEN is een dynamisch gebied, waar de slikvlakten de ene dag grotendeels onder water staan en de andere dag alweer droog kunnen vallen. Het is een rust- en foerageergebied voor een groot aantal vogelsoorten. Het voormalige buitendijkse akkerbouwgebied is omgevormd tot een afwisselend gebied met slikken, plassen, kreken, riet en struiken. Het gebied staat onder invloed van de getijdenwerking die, in geringe mate, nog bestaat in het Haringvliet. Dankzij een gat in de kade van Tiendgorzen én de nieuw gegraven kreken heeft het water hier weer vrij spel. Een bezoek aan het gebied kan prima gecombineerd worden met een bezoek aan Tiengemeten. Het gebied heeft een oppervlakte van 28 ha.