Tiengemeten

TIENGEMETEN heeft rust en ruimte in een ruig en weids landschap. De ligging is geïsoleerd en is vrijwel alleen bereikbaar met de pont. Er heerst een ongekende rust. Robuuste waternatuur waar u kunt wandelen, fietsen, overnachten en uitrusten met een kop koffie bij de herberg of het informatiecentrum. Het eiland is teruggeven aan de natuur. Op een groot deel van het eiland heeft de natuur vrij spel; stromende geulen en kreken vinden er hun weg. Het landschap is er ruig en weids. Tiengemeten ontwikkelt zich als rust- en foerageergebied voor vele bijzondere plant- en diersoorten. In mei 2007 werd het natuureiland Tiengemeten officieel geopend. Tiengemeten omvat in het geheel 1000 ha.. Daarvan is 300 ha. Deltanatuur.